Samenwerken aan verbinding in de klas

bij een negatieve groepsdynamiek.

Een klas kan een negatieve groepsdynamiek ontwikkelen in de loop der jaren die niet helpend is voor kinderen. Kinderen voelen zich niet veilig genoeg om echt zichzelf te kunnen laten zien in de klas. Ze zetten als het ware een masker op en houden zich aan de ongeschreven regels die gelden. Vaak zijn kinderen zich daar niet eens bewust van. Samen met jou als leerkracht kijk ik naar de kwaliteit en de talenten van de groep achter het negatieve gedrag.

Hoe kunnen we de leerlingen in de klas opnieuw positief verbinden met elkaar? Dit start met een observatie. Welke kwaliteit zie ik verborgen liggen achter de dynamiek in de klas? Dit wordt gevolgd door gesprekken met de kinderen in kleine groepjes. Zo halen we wat onder water speelt naar boven. Deze uitkomsten vormen we daarna om tot een missie die door de hele klas gedragen wordt. Wat hebben de kinderen nog te leren en wat zijn de talenten die ze daarvoor in kunnen zetten? Welke rol kun jij daarin spelen als leerkracht? Hierbij zorg ik voor verschillende werkvormen die in de klas ingezet kunnen worden. Eventueel kan ik dit aanvullen met een Rots en Water les of talentgesprekken met de kinderen. 

Het uitgangspunt is dat zowel het talent van de leerkracht als het talent van de groep kan bloeien.

Waar?

In de klas.

Reactie leerkracht: Het formuleren van de klassendoelen en hoe dit zichtbaar te maken in de klas neem ik zeker mee naar volgend jaar. Het document dat je steeds verder aanvulde is best omvangrijk geworden. Bij iedere stap/klassenregel van de missie staan oefeningen/opdrachten waaruit we hier op school kunnen kiezen en dat maakt het ook praktisch inzetbaar. Je neemt denkwerk en organisatorische vragen voor ons uit handen. De keren dat je bij ons in de klas was vond ik je opstelling en uitstraling positief.  Je had een goede klik met de kinderen en creëerde een fijne sfeer. De kinderen luisterden goed en je hebt een natuurlijk overwicht. De kinderen vonden de opdrachten leuk en deden enthousiast mee. Goed ook dat je de oefening van stevig staan iedere keer even herhaald. Ze maken het zich al behoorlijk eigen. Afgelopen week ook gemerkt dat het stappenplan van STORM bij ruzie al goed werkt. Het is helder voor de kids en oplossingsgericht. Ook de boodschap in ik-taal geven oefenen we nu vaak. Zo leren ze nog beter naar hun eigen gevoel te luisteren en van daaruit te communiceren. Al met al kijk ik terug op een zinvolle en prettige samenwerking. Ik heb ervan geleerd (ook in hoe naar een kind te kijken). Dank je wel!

Meester Stefan, Groep 4