In de klas!

Talentworkshop groep 7 of 8

Deze workshop is echt een cadeautje voor leerlingen in groep 7 en 8. In deze workshop neem ik de leerlingen mee in de zoektocht naar hun talent. Wat is talent eigenlijk en hoe komt het dat het vaak zo moeilijk te vinden is bij jezelf?

De leerlingen kennen elkaar na al die jaren zo goed dat ze kunnen helpen de talenten van hun klasgenoten te ontdekken. Afsluitend geven de kinderen elkaar complimenten op hun ontdekte talent.

Deze complimenten en talenten kunnen meegenomen worden in het zoeken naar een vervolgopleiding en de kinderen nemen deze ontdekkingen mee in hun rugzak naar de middelbare school. Naast de warme overdracht van de basisschool naar de middelbare school. Weten kinderen op deze manier ook zelf hun kwaliteiten te benoemen. Een waardevol cadeau voor de rest van hun leven. 

De complimenten kunnen jullie verzamelen en op verschillende originele manieren (op shirts, in een afscheidsboek, etc). meegeven aan de kinderen als afscheidscadeau. Een prachtige verbindende afsluiting met elkaar en een krachtig begin van een nieuwe reis. 

Inhoud:

  • Lesbrief (incl. ideeën voor uitwerking talenten)
  • 2 bijeenkomsten van ieder 60 minuten
    • 1: Uitleg talent met thuisopdracht
    • 2: Onderzoek naar je eigen talent
  • Verhaal voor leerkracht om tussen de 2 bijeenkomsten voor te lezen aan de klas

Kosten:

295 euro

Negatieve groepsdynamiek

Een klas kan een negatieve groepsdynamiek ontwikkelen in de loop der jaren die niet helpend is voor kinderen. Kinderen voelen zich niet veilig genoeg om echt zichzelf te kunnen laten zien in de klas. Ze zetten als het ware een masker op en houden zich aan de ongeschreven regels die gelden. Vaak zijn kinderen zich daar niet eens bewust van. Samen met jou als leerkracht kijk ik naar de kwaliteit en de talenten van de groep achter het negatieve gedrag.

Hoe kunnen we de leerlingen in de klas opnieuw positief verbinden met elkaar? Dit start met een observatie. Welke kwaliteit zie ik verborgen liggen achter de dynamiek in de klas? Dit wordt gevolgd door gesprekken met de kinderen in kleine groepjes. Zo halen we wat onder water speelt naar boven. Deze uitkomsten vormen we daarna om tot een missie die door de hele klas gedragen wordt. Wat hebben de kinderen nog te leren en wat zijn de talenten die ze daarvoor in kunnen zetten? Welke rol kun jij daarin spelen als leerkracht? Hierbij zorg ik voor verschillende werkvormen die in de klas ingezet kunnen worden.

Eventueel kan ik dit aanvullen met een Rots en Water les of talentgesprekken met de kinderen. 

Kosten:

In overleg

Reactie leerkracht: De talentworkshop vond ik heel leuk en leerzaam voor de leerlingen. De leerlingen hebben naar aanleiding van de workshop hun eigen talenten uitgezocht. De leerlingen ontdekten dat ze meer verschillende talenten hadden, soms waren het talenten waarvan ze niet wisten dat ze het hadden. De complimenten waren minder oppervlakkig en gingen meer de diepte in doordat leerlingen elkaar vertelden waneer zij deze talenten bij elkaar in actie zagen. Dit vonden de leerlingen heel fijn om van elkaar te horen, bij elk compliment werd de glimlach nog groter dan dat deze al was. We hebben de talenten zelf uiteindelijk verwerkt in het afscheidsboek van deze groep 8. Dat maakte het nog persoonlijker voor de kinderen. Ik heb als leerkracht heel veel plezier gezien in de groep. Bij het uitzoeken van de talenten, bij het benoemen van de talenten en het krijgen van de complimenten. Ik heb de leerlingen zien groeien in hun eigen bewustzijn in wie zij zijn. Elke leerling is uniek!  Leerkracht groep 8, Basisschool Klimop

Reactie leerling groep 8: Het talent ontdekken in de klas vond ik heel leuk. Talent is dat je groeit in waar je goed in bent en waar je blij van wordt. Het geeft een goed gevoel! Ik vond het erg gezellig en leerzaam met Manon in de klas.

Reactie leerkracht: Het formuleren van de klassendoelen en hoe dit zichtbaar te maken in de klas neem ik zeker mee naar volgend jaar. Het document dat je steeds verder aanvulde is best omvangrijk geworden. Bij iedere stap/klassenregel van de missie staan oefeningen/opdrachten waaruit we hier op school kunnen kiezen en dat maakt het ook praktisch inzetbaar. Je neemt denkwerk en organisatorische vragen voor ons uit handen. De keren dat je bij ons in de klas was vond ik je opstelling en uitstraling positief.  Je had een goede klik met de kinderen en creëerde een fijne sfeer. De kinderen luisterden goed en je hebt een natuurlijk overwicht. De kinderen vonden de opdrachten leuk en deden enthousiast mee. Goed ook dat je de oefening van stevig staan iedere keer even herhaald. Ze maken het zich al behoorlijk eigen. Afgelopen week ook gemerkt dat het stappenplan van STORM bij ruzie al goed werkt. Het is helder voor de kids en oplossingsgericht. Ook de boodschap in ik-taal geven oefenen we nu vaak. Zo leren ze nog beter naar hun eigen gevoel te luisteren en van daaruit te communiceren. Al met al kijk ik terug op een zinvolle en prettige samenwerking. Ik heb ervan geleerd (ook in hoe naar een kind te kijken). Dank je wel! Meester Stefan, Groep 4